Keuringen

Het kraanboek

De jaarlijkse keuring voor graafmachines met een beperkte hijsfunctie* en hijsfunctie** kunnen wij voor u verzorgen zowel in onze werkplaats als bij u op locatie. Bij goedkeuring van uw machine krijgt u een stempel in het kraanboek en word uw machine voorzien van een keuringsticker. 

*   beperkte hijsfunctie: voor grondverzetmachines met beperkte hijsfunctie dienen de voorwaarden bij hijsen, gesteld door de fabrikant, te worden opgevolgd. Deze machine mag alleen hijswerkzaamheden verichten in relatie tot graafwerkzaamheden. Volgens de NEN‐EN 474‐5 dient een SLI (Safe Load Indicator) voorzien te zijn. In de gebruiksaanwijzing is omschreven dat de SLI ingeschakeld dient te worden en is de hijscapaciteit omschreven. Opmerking: een SLI is een pieper die afgaat wanneer de maximale hijscapaciteit bereikt wordt

**  hijsfunctie: deze machine is volledig inzetbaar als hijskraan volgens het gestelde in de gebruiksaanwijzing. Een lastmomentbegrenzer (LMB) dient aanwezig te zijn (bron:Machinerichtlijn 2006/42/EG bijlage 1 hoofdstuk 4.2.2 en certificatieschema keuring hijskranen TCVT W3‐11)

U heeft nog geen kraanboek, maar u wil dit wel? Ook de keuring ten aanzien van eerste ingebruikname kunnen wij voor u verzorgen met bijbehorend kraanboek.